Weboldal további részletei:

Hitvallás

Link mentése | Weboldal értékelése | Hibajelentés | Link ajánlása | Nyomtatás
Link azonosító (ID): 1021
Link címsor: Hitvallás
Kategória: vallas-lelek.wyw.hu
|__vallas-lelek.wyw.hu
    |__Vallási folyóiratok
Link leírása: Ja­nu­ár 22., év­kö­zi 3. va­sár­nap. Múlt va­sár­nap hal­lot­tuk, hogy And­rás és Já­nos a Jé­zus­sal töl­tött nap után szé­pen ha­za­men­tek. Jé­zus nem ki­a­bált utá­nuk, ha­nem hagy­ta ér­le­lőd­ni a hi­va­tást. Pa­pok, szer­ze­te­sek majd­nem mind em­lé­kez­nek sa­ját éle­tük­ben a hi­va­tás ér­le­lő­dé­sé­re. Min­den iga­zi ér­ze­lem­nek kell ilyen csen­des, ta­lán imád­sá­gos fej­lő­dés. Jé­zus nem sür­get, és nem to­lak­szik. Tud­ja, hogy Őt kö­vet­ni egy fel­adott biz­ton­sá­got je­lent, hogy az­tán új, má­sik biz­ton­sá­got kap­jak. Az el­ső apos­to­lok ott­hon, a csa­lád és ha­lász­ha­jó csön­des­sé­gé­ben sze­ret­tek be­le ab­ba Jé­zus­ba, aki min­den­ki­nek meg­ad­ja az ér­le­lő­dé­si időt.
URL cím: http://www.hitvallas.hu/
Hozzáadva: A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2012-02-28
Megosztás a Facebookon:

A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on:
http://vallas-lelek.wyw.hu/detail.php?id=1021
Értékelés: Eddig 0 értékelés érkezett: |Link értékelése 0 | Átlagolt érték: 0
Linkre kattintás: Eddig 5 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot.
További információk: hitvallas.hu
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Vallás, lélek - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel!